You are here

Vägarbeten - Korsningen Tappersväg/Ängsvägen
Under de närmaste dagarna så kommer korsningen Tappers väg / Ängsvägen att vara avstängd för biltrafik.
Ett avloppsproblem gör att de måste gräva fram ledningarna och reparera. Rören ligger på 3 meters djup, så hålet kommer därför bli ganska stort.

De hoppas kunna hålla en väg öppen för cyklister - då Tappers väg är ett viktigt cykelstråk, och de av förklarliga skäl inte bör ledas ut på Södra västkustvägen.
Boende på Ängsvägen uppmanas köra in på Åkervägen och runt, då de inte kommer fram söder ifrån.