You are here

Styrelse och utskott

Haboljung villaägareförening har följande styrelse och utskott.

Ordförande:
Mats Skällenäs, S. Västkustvägen 82

Styrelseledamöter:
Carl-Henrik Söderström, Tappers väg 2
Johan Elmerfjord, Ljunghustorget 2
Kristina Christensson, S. Västkustvägen 101

Suppleanter:
Tanja Hoffmann, Åkervägen 19
Mikael Forsberg, Tappers väg 16

Kassör:
Herman Persson, Tappers väg 40

Revisorer:
Benny Nilsson
Johannes Carlsson (Suppleant)

Valberedning:
Mikael Forsberg, Tappers väg 16