You are here

Aktuellt

Här kommer vi presentera aktuella saker som styrelsemöte, bryggkommiten, info om bryggan med mera.

Aktuellt just nu Grannsamverkan i CoYards:

Se även under Kalender där aktuella ting och viktiga datum finns listade.

Har du idéer på hur vi kan göra Habo Ljung till ett ännu bättre ställe att bo på, kontakta oss gärna.

Vi arbetar även med trafiksituationen på Södra Västkustvägen samt hastigheter i området.
Bryggan, stranden, synvillan, telefontäckning och busstationens placering är andra frågor som är uppe på agendan.

Har du frågor eller funderingar - skriv ett mail till webmaster@haboljungvillorna.se