You are here

Åtgärdsförslag - Hastigheter Södra Västkustvägen


Kommunen har tagit fram åtgärdsförslag på hur Södra Västkustvägen ska bli säkrare med lägre hastigheter.
Förslagen finns presenterade med tre skisser i denna PDF.

I styrelsen tycker vi förslagen ser bra ut, och hoppas att alla tre åtgärder kan göras på samma gång.
Cykelvägarna omfattas inte av denna planen så den får vi fortsätta jobba på.

Vänligen återkom med feedback senast nu på fredag den 13:e september, så vi kan sammanfatta under helgen och återkoppla med kommunen.
Inlägget finns också på FaceBook där det går att diskutera mera.
Synpunkter skickas vänligen till ordforande@haboljungvillorna.se