You are here

Skolskjuts - Nya regler - Ansök nu


Från och med i höst så är det nya - betydligt hårdare - regler för att få skolskjuts till våra barn.

För att få skolskjuts beviljad gäller följande minsta avstånd mellan hem och skola:

  • För elev i årskurserna 1-3 med mer än 3 km avstånd till skolan.
  • För elev i årskurserna 4-6 med mer än 4 km avstånd till skolan.
  • För elev i årskurserna 7-9 med mer än 5 km avstånd till skolan.

Detta medför att de absolut flesta barnen i Habo Ljung inte automatiskt kommer att kunna få tillgång till skolskjuts från och med i höst.
Väldigt olyckligt då det kommer att göra våra barn än mer isolerade och beroende av föräldrar som kan köra dem.
Habo Ljung hamnar i de flesta fallen precis under gränserna ovan. Det finns en obevakad överfart på 60-väg (på hemvägen delvis skymd), problem med is på cykelvägarna under många morgnar under våran kallare period, Dessutom är det faktiskt är ganska långt för de minsta - även med cykel.
Trafikplanering för hämtning och lämning på skolorna med bil är ju på de flesta skolar minst sagt undermålig, så hur har de planerat att våra barn ska ta sig till och från skolorna?

Det går att ansöka om en individuell prövning - och om den beviljas få skolskjuts till hösten - men det måste göras senast den 10:e Juni.


Lomma kommuns hemsida med ansökan och diverse information.
www.lomma.se/huvudmeny/barnochutbildning/forskolorochgrundskolor/skolskjuts

Flera kommuner inför nu hårdare regler för att minska kostnaderna.
Vad jag har förstått så har Skolverket ändrat ett krav till en rekommendation som möjliggör för kommuner att ha hårdare gränser.
Malmö stad har ser ut att hålla fast vid de mer generösa reglerna och har 1,5 km/2 km/3.5km för låg/mellan/hög -staide elever.
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Grundskola/Stod-och-service/Skolskj...