You are here

Uppdatering Trafik och Oxelträd

Uppdatering från Park och Gatuchefen i Lomma

Oxlar håller nu på att återplanteras på västra sidan av S Västkustvägen där avverkning skett. Dock ej framför husen.
På östra sidan blir inget p g a kabelstråk.
Det är ju glädjande att man återställer denna gamla allé från tiden det var riksväg.
Vacker speciellt i vår o höst.

Den södra tätortsportalen har slagit väl ut.
Man har mitt i samhället uppmätt att norrgående trafik håller 5 km/t lägre hastighet än den sydgående.
Man planerar ny för en tätortsportal i norr. Tidplan är inte fastställd.

Med tätortsportaler I "bägge ändar" så kan vi väl hoppas på att hastigheten sjunker ännu mer mellan dessa - då det ger mindre mening att gasa på mellan dem.
Styrelsen ska försöka vara med i processen om placering/utformning så långt det går - mest så de inte missar någon viktig aspekt.