You are here

FacebookMycket av våran kommunikation har flyttat till Facebook, där alla medlemmar kan vara med och göra inlägg eller kommentera.
Vi kommer fortsätta att uppdatera hemsidan med större händelser och kalendern.
Nyhetsbrev kommer också skickas ut - men troligtvis bara ett par gånger per år.

Haboljungvillorna på Facebook