You are here

Kalender - 2017

Här följer ett övergripande schema över planerade aktiviteter för 2017.
För vissa punkter finns det undermenyer med mera information.

Strandrensning 2017-04-23
Söndagen den 23 april är där vi hjälps åt att få vårt strandparti att bli lite renare.
Samling klockan 10.00 vid bryggan.
Mycket skräp har samlats in under tidigare år - och vi ska väl inte vara sämre i år.
Läs mer under Kalender/2017/Strandstädning för mer information.

Fotbollsmålen på torget 2017-04-29
De stora fotbollsmålen på Ljunghustorget har gjort sitt - och det som gick sönder under vinterns stormar har blivit bortfraktat.
Vi har beslutat att bygga upp två nya. Planerad byggdag är 29 april. Per-Olof är byggledare - och återkommer med mer info.
Meddela oss om du har möjlighet att hjälpa till.

Möte med kommunen 2017-05-04
Styrelsen har fått till ett möte med Lomma kommun där vi kommer träffa Marianne Grönberg (skolskjutsansvarig) och Karolina Jensen (gatu/parkchef).
På agendan står åtgärder för säkra övergångar över S Västkustvägen och Lerbäcks väg (åtgärder för att förhindra omkörningar, fortkörningskontroll, begränsa tung trafik) samt regler för skolskjuts.
Anders försöker få tag på någon från föreningen som vill säkra gällande skolskjutsfrågorna.
I övrigt påtalades att strandstråket är i bedrövligt skick samt önskas det en skylt med texten ”Välkommen till Habo Ljung”.

Årsmöte 2017 2017-05-10
Onsdagen den 10:e maj kl. 19.00 kommer vi att avhålla vårt årsmöte.
Det kommer ske på Margull gården, Markvägen 1, Flädie-Bjärred (samma som de senaste åren).
Se separat sida under Kalender/2017/Årsmöte för mera information och kallelse.
Har du motioner till årsmötet så går det bra att kontakta någon i styrelsen.

Midsommarfirande 2017-06-(22-24)
Informationen om vårt traditionella midsommarfirande finns under sin egen sida.
I år är det Tappers väg, Södra västkustvägen och Lerbäcks väg som är arrangörer.
Mer info finns under den separata Midsommar-sidan här Kalender/2017/Midsommar.