You are here

Uppskjutet årsmöte 2020 - på obstämd tid

På grund av det osäkra hälsoläget har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet på obestämd tid.
Vi skall försöka hålla det så snart som möjligt, men vi vill inte riskera hälsan för våra medlemmar
och vill att så många som möjligt kan närvara.
Eventuellt blir det ett brott mot stadgarna, men det får vi ha överseende med.

Har ni aktuella frågor som ni önskar att styrelsen ska arbeta med eller har förslag på aktiviteter som
främjar sammanhållningen i Habo Ljung – ta kontakt med någon i styrelsen eller meddela oss via mail
till styrelsen@haboljungvillorna.se.
Vi har plats för fler medlemmar till styrelsen, så om du har någonting du brinner för – tveka inte utan ta
kontakt med Patrik Lundberg på Åkervägen 5 som sitter i våran valberedning, eller prata med någon i styrelsen.