You are here

Årsmöte 2022

Bäste medlem!
Ni kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2021 i Habo Ljungs Villaägareförening.

När: Torsdagen den 5:e maj klockan 19.00
Var: Lomma Scoutkår, Habovägen 2
Hur: Ta dig söderut genom skogen "Furet", så ligger det strax öster om brukshundsklubben.

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Aktuella frågor och information, samt presentation om Solceller av Kraftringen.
• Uthyrnings uppdatering
• Midsommarfirande
• Vi inleder mötet med varm korv och en dricka.

Lena Roupe från Kraftringen kommer att informera om Solceller, men kan säkerts svara på frågor som är förknippade med hållbar energi som elbils-laddning, de nya smarta elmätarna som är på väg, eller vad vi nu går och tänker på.

Vänligen skicka ett mail till anmalan@haboljungvillorna.se, senast den 30:e april, och meddela hur många som kommer från ert hushåll - så kan vi planera så att korven räcker till alla.

Har ni aktuella frågor som ni önskar att styrelsen ska arbeta med eller har förslag på aktiviteter som främjar sammanhållningen i Habo Ljung – ta kontakt med någon i styrelsen eller meddela oss via mail till styrelsen@haboljungvillorna.se.
Vi har plats för fler medlemmar till styrelsen, så om du har någonting du brinner för – tveka inte utan ta kontakt med någon i valberedningen (se info under Styrelsen).

Välkomna!

Utskicket finns för nedladdning här: Årsmöte_2022.