You are here

Nyhetsbrev

De flesta av våra nyhetsbrev har tidigare blivit utskickade som HTML-mail som man läser direkt i sitt mail-program.
I några av dem har det varit specifik information riktid till varje hushåll.
I de fall mailen inte innehåller personlig information - så funderar vi lägga upp dem här som PDF-filer.