You are here

Styrelse och utskott

Haboljung villaägareförening har följande styrelse och utskott.

Ordförande:
Mats Skällenäs, S. Västkustvägen 82

Styrelseledamöter:
Johan Elmerfjord, Ljunghustorget 2
Kristina Christensson, S. Västkustvägen 101
Mikael Forsberg, Tappers väg 16

Suppleanter:
Bengt Lavesson, Ängsvägen 20
Carl-Henrik Söderström, Tappers väg 2
Tina Sundin, Södra Västkustvägen 109

Kassör:
Herman Persson, Tappers väg 40

Revisorer:
Benny Larsson
Johannes Carlsson (Suppleant)

Valberedning:
Patrik Lundberg, Åkervägen 5
Johny Lövgren, Öjings väg 10