You are here

Protokoll

Vi har för avsikt att lägga upp så mycket protokoll som möjligt, för att alla som önskar ska få insikt i föreningen och de frågor som behandlas med tiden.
En del protokoll från förra året innehåller en hel del ekonomi och offerter från eventuella brygg-entrepenörer som inte kunnat göras tillgängliga för vem som helst.

Vi hoppas att kunna skapa en inloggnings-skyddad del på webben där vi kan ha information som bara ska vara tillgänglig för medlemmar.

Följande protokoll finns som PDF-filer nedan:

  • Protokoll från årsmötet 2012-04-10
  • Se protokoll från årsmötet 2011-05-05
  • Protokoll från styrelsemötet 2011-05-23